Tổng Hợp Videos Phần Mềm NX

Tổng hợp Videos Phần Mềm NX bao gồm các nội dung về Training, tutorial, What’s new NX…

07 Videos

Tính Năng Mới Trên Phần Mềm Nx 1899

5/5

(500+) review

01 Videos

Tính Năng Mới Trên Phần Mềm NX 1926

5/5

(500+) review

5/5

(500+) review

NX 12 Thiết Kế và Lắp Ráp

5/5

(500+) review

93 Videos

NX 12 CAM Basic + Advance

5/5

(1tr+) review

NX 12 CAM Turning

5/5

(500+) review

31 Videos

Nx 1926 Series Advanced Moldeling

5/5

(500+) review

08 Videos

Phần mềm NX 1980 - Tính Năng Mới Cho Thiết Kế

5/5

(500+) review

Phần mềm NX 1980 - Tính Năng Mới Cho Lắp Ráp

5/5

(500+) review

Phần mềm NX 1980 - Tính Năng Mới Cho Bản Vẽ

5/5

(500+) review

Chơi Video

93 Videos

NX 12 CAM Basic + Advance

5/5

(1tr+) review

Chơi Video

NX 12 CAM Turning

5/5

(500+) review

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ bởi tác giả, Xin đừng Copy