Giảm giá!

NX12 Working with Parts

(2 đánh giá của khách hàng)

99.000

NX12 Working with Parts + File Bài Tập

LÀM VIỆC Với CHI TIẾT MÁY

Mục lục

Chương 1: Thẻ lệnh đơn File. 5

###1. Các nội dung cơ bản về thẻ File. 5

###2. Lệnh New – tạo tập tin mới 6

###3. Lệnh Open – Mở tập tin. 8

###4. Lệnh Reopen – mở lại 13

###5. Lưu tập tin chi tiết máy. 16

###6. Import – nhập khẩu tập tin. 20

###7. Xuất chi tiết máy NX.. 25

###8. Xuất hình ảnh. 35

###9. Xuất sang các định dạng khác. 38

###10. Print – in hình ảnh từ khu đồ hoạ. 41

###11. Plot – in bản vẽ hoặc mô hình. 44

###12. Bookmarks – đánh dấu trạng thái làm việc. 51

###13. User Interface Preferences – tham số ưu tiên của giao diện. 54

Chương 2: các tác vụ phổ biến. 66

### 14. Các nội dung cơ bản về tác vụ. 66

### 15. Các tác vụ phổ biến. 67

### 16. Change Displayed Part – thay đổi chi tiết máy được hiển thị 73

### 17. Undo – Danh sách hoàn tác. 75

### 18. Copy Display – sao chép hình ảnh màn hình. 78

### 19. Selection Methods – các phương pháp lựa chọn. 79

### 20. Selecting Objects – Chọn đối tượng. 83

### 21. Class Selection – chọn đối tượng theo lớp thuộc tính. 94

### 22. 3D Box Selection – lựa chọn đối tượng bằng hộp 3D.. 106

### 23. Bài tập: sử dụng hộp chọn 3D.. 116

### 24. Color Palette- Bảng màu. 124

### 25. Deleting – Xóa đối tượng. 128

### 26. Show and Hide – Hiển thị & ẩn. 133

### 27. Object Display – hiển thị đối tượng. 139

### 28. Quick Pick – chọn nhanh. 149

### 29. Repeat Command – Lặp lại lệnh. 151

### 30. Input Box – hộp nhập liệu. 152

chương 3: cửa sổ đồ họa. 154

### 31. Các nội dung cơ bản về cửa sổ đồ họa. 154

### 32. Views – khung nhìn. 155

### 33. Thẻ View.. 157

### 34. View Operation – các lệnh xử lý khung nhìn. 159

### 35. View Section – Mặt cắt 165

### 36. View Section Extent – ranh giới của mặt cắt 169

### 37. Saving & Deleting Views – Lưu và xóa khung nh. 171

### 38. View Pop-up Menu – lệnh đơn ngữ cảnh trong cửa sổ đồ họa. 174

### 39. Custom Views – khung nhìn tùy biến. 180

chương 4: làm việc với nhiều cửa sổ. 181

### 40. Các nội dung cơ bản về chế độ  nhiều cửa sổ. 181

### 41. Tổng quan về chế độ nhiều cửa sổ. 182

### 42. New Window – Thêm cửa sổ mới 190

### 43. Hành vi của NX trong chế độ nhiều cửa sổ. 194

### 44. Drag and Drop between Windows – Kéo & thả giữa các cửa sổ. 198

### 45. Hỗ trợ nhiều cửa sổ trong các trình ứng dụng. 212

### 46. Restore Previous Session – khôi phục lại phiên làm việc trước. 214

### 47. Bài tập: làm việc với các tập tin chi tiết máy. 216

chương 5: Tổ chức hình học. 222

### 48. Các nội dung cơ bản về tổ chức hình học. 222

### 49. Layer Settings – Thiết lập các lớp. 223

### 50. Managing Layers – thực hành quản lý lớp. 229

### 51. Categorizing Layers – phân hạng mục cho lớp. 236

### 52. Lệnh Feature Groups – nhóm thành phần. 239

### 53. Các tùy chọn của lệnh Feature Group. 244

### 54. Bài tập: tạo nhóm thành phần. 251

chương 6: các hộp thoại Constructor. 273

### 55. Các nội dung cơ bản về tạo hình học xây dựng. 273

### 56. Point Constructor – Tạo điểm.. 274

### 57. Vector Constructor – Tạo vec-tơ.. 279

### 58. CSYS Constructor – hệ tọa độ tùy biến. 281

chương 7: đo đạc và thông tin. 287

### 59. Cơ bản về truy xuất và phân tích thông tin. 287

### 60. Object Information – Thông tin về đối tượng. 288

### 61. Point Information – thông tin về điểm.. 292

### 62. Simple Measurements – Đo đạc đơn giản. 293

### 63. Measure Distance – Đo khoảng cách. 295

### 64. Measure Point – đo điểm.. 301

### 65. Measure Angle – đo góc. 303

### 66. Measure Extremes – Đo các cực. 309

### 67. Minimum Radius – Bán kính tối thiểu. 314

### 68. Part Information – thông tin về chi tiết máy. 317

### 69. Other Information – thông tin khác. 324

Chương 8: Hệ tọa độ. 330

### 70. Các nội dung cần nắm về hệ tọa độ. 330

### 71. Tổng quan về các hệ tọa độ. 331

### 72. Work Coordinate System (WCS) – hệ tọa độ làm việc. 337

### 73. WCS Dynamics – xử lý động hệ tọa độ làm việc. 348

### 74. Datum Coordinate System – hệ tọa độ tham chiếu. 360

### 75. So sánh WCS với Datum Csys. 368

### 76. Bài tập tạo hệ tọa độ. 373

chương 9: Cơ bản về thiết kế khối 395

### 77. Các nội dung cần nắm về thiết kế khối 395

### 78. Solid Modeling Intentions – ý định thiết kế khối 396

### 79. Các tham số chung cho thiết kế. 401

### 80. Object Preferences – Tham số ưu tiên về đối tượng. 412

### 81. Selection Preferences – tham số về lựa chọn. 416

chương 10: Part Navigator – trình duyệt chi tiết máy. 422

### 82. Các nội dung cần học về Part Navigator 422

### 83. Tổng quan về Part Navigator 423

### 84. Các tác vụ của Part Navigator 445

### 85. Configuring the Part Navigator – Cấu hình Part Navigator 453

### 86. Filtering the Part Navigator – lọc trong trình điều hướng chi tiết máy. 456

### 87. Feature Alerts – Cảnh báo về thành phần. 463

chương 11: Primitive Features – các thành phần cơ bản. 471

### 88. Các nội dung cần học về primitive features. 471

### 89. Block – khối hình hộp. 472

### 90. Cylinder – thực hành tạo hình trụ. 478

### 91. Cone – Hình nón. 483

### 92. Sphere – Hình cầu. 491

### 93. Editing Primitives – chỉnh sửa các khối cơ bản. 496

chương 12: Boolean Features – các phép toán logic về khối 497

### 94. Các nội dung cơ bản về Boolean Features. 497

### 95. Boolean Features – tổng quan về các toán tử logic. 498

### 96. Uniting Solids – hợp nhất các khối 504

### 97. Subtracting Solids – Trừ khối 514

### 98. Intersecting Solids – tính phần giao của các khối 518

### 99. Chỉnh sửa một thành phần Boolean. 522

chương 13: BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA.. 525

### 100. Emboss Body – dập nổi thân. 525

### 101. Bài tập: Embossed Cup Holder Tray – dập tạo khay đựng cốc. 533

### 102. Bài tập: chỉnh sửa một thành phần Boolean. 542

### 103. Tool Case – Bài tập tạo hộp đựng công cụ. 548

### 104. Bài tập tạo trục. 556

### 105. Bài tập : License Plate Holder – Kẹp giữ biển. 564

 

Brand

Micad

2 đánh giá cho NX12 Working with Parts

  1. Như Mai

    sách hay dành cho người bắt đầu.

  2. Huy Tài (xác minh chủ tài khoản)

    cảm ơn bạn đã ủng hộ Micad

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ bởi tác giả, Xin đừng Copy